Biến trở bước 24 bậc (cho preamp hoặc amps)

850,000

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Biến trở bước 24 bậc (cho preamp hoặc amps)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *