Dây Coxial Standard Plus

1,250,000

 • Giáp mạ bạc chống nhiễu toàn phần.
 • Đạt độ che phủ tới 99%
 • Công nghệ xoắn đảo chiều loại bỏ tối đa nhiễu nỗi sinh
 • Một công nghệ Độc đáo của PhysisCable.
 • Sử dụng jack Chính hãng Physis
 • Độ dài: 1m
 • Giáp mạ bạc chống nhiễu toàn phần.
 • Đạt độ che phủ tới 99%
 • Công nghệ xoắn đảo chiều loại bỏ tối đa nhiễu nỗi sinh
 • Một công nghệ Độc đáo của PhysisCable.
 • Sử dụng jack Chính hãng Physis
 • Độ dài: 1m

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Dây Coxial Standard Plus”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *