Dây nguồn ( Dành cho Amply tích hợp, nguồn phát)

1,750,000

  • Kết cấu đơn lập theo từng sợi và truyền dẫn riêng từng dòng,
  • Giáp bạc chống nhiễu 3 lớp trang bị riêng trên từng sợi (3 x 2,5mm)
  • Sử dụng jack 24K Gold Chính hãng Physis
  • Độ dài: 1.5m
  • Kết cấu đơn lập theo từng sợi và truyền dẫn riêng từng dòng,
  • Giáp bạc chống nhiễu 3 lớp trang bị riêng trên từng sợi (3 x 2,5mm)
  • Sử dụng jack 24K Gold Chính hãng Physis
  • Độ dài: 1.5m

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Dây nguồn ( Dành cho Amply tích hợp, nguồn phát)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *