Nguồn 5V 3A

350,000

Nguyên chuyên dùng cho các bộ sản phẩm sử dụng Pi3 hoặc Pi4

Mua ngay Đọc tiếp