TRANSPORT

Showing all 6 results

 • Transport Pi

  1,200,000
  CÁC BO MẠCH

  Transport Pi

  1,200,000 Đặt hàng
  Quick View
 • TransportPi Digi

  Quick View
 • Module Reclock FifoPiMa

  2,800,000
  CÁC BO MẠCH

  Module Reclock FifoPiMa

  2,800,000 Đặt hàng
  Quick View
 • TransportPi MkII

  2,360,000
  CÁC BO MẠCH

  TransportPi MkII

  2,360,000 Đặt hàng
  Quick View
 • Module xuất tín hiệu số I2S HDMIPI Pro

  4,800,000
  Quick View
 • Module Reclock FIFOPI Q7

  4,900,000
  DAC+ CÁC BO MẠCH

  Module Reclock FIFOPI Q7

  4,900,000 Đặt hàng
  Quick View