LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

Showing all 9 results

 • Biến Áp Xuyến Muticomp/ Noratel, Đầu Ra Kép 15V, Công Suất 30VA

  760,000
  Quick View
 • Biến Áp Xuyến Muticomp/ Noratel, Đầu Ra Kép 9V, Công Suất 30VA

  760,000
  Quick View
 • Tụ điện Nichicon Gold 470uF/63V

  16,000
  LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

  Tụ điện Nichicon Gold 470uF/63V

  16,000 Đặt hàng
  Quick View
 • Tụ điện Nichicon Gold 1000uF/25V

  18,000
  LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

  Tụ điện Nichicon Gold 1000uF/25V

  18,000 Đặt hàng
  Quick View
 • Tụ điện ELNA SILMIC II 10uF/35V

  5,000
  LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

  Tụ điện ELNA SILMIC II 10uF/35V

  5,000 Đặt hàng
  Quick View
 • Tụ điện ELNA SILMIC II 4.7uF/50V

  5,000
  LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

  Tụ điện ELNA SILMIC II 4.7uF/50V

  5,000 Đặt hàng
  Quick View
 • Tụ điện Nichicon Gold 220uF/25V

  8,000
  LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

  Tụ điện Nichicon Gold 220uF/25V

  8,000 Đặt hàng
  Quick View
 • Biến Áp Xuyến Muticomp/ Noratel, Đầu Ra Kép 6V, Công Suất 50VA

  1,050,000
  Quick View
 • Biến Áp Xuyến Muticomp/ Noratel, Đầu Ra Kép 15V, Công Suất 50VA

  1,050,000
  Quick View